Polityka Prywatności

Administrator danych

ByteWave Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Grunwaldzka 56/202

80-241 Gdańsk

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001040487, posiadająca NIP: 9571159313 i REGON: 525512883, o kapitale zakładowym wynoszącym 5000,00 zł.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: kontakt@bytewave.pl 

Wstęp

ByteWave Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników naszych usług i szanuje ich dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, używamy, udostępniamy i chronimy dane osobowe naszych użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące prywatności.

1.Gromadzenie danych osobowych

1.1. Dane osobowe, które gromadzimy

Podczas korzystania z naszych usług, możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • Informacje identyfikacyjne: takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i dane kontaktowe.
 • Informacje techniczne: takie jak adres IP, informacje o urządzeniu, system operacyjny, przeglądarka internetowa.

1.2. Źródła gromadzenia danych

Gromadzimy dane osobowe za pośrednictwem następujących źródeł:

 • Dane podane przez użytkowników: podczas kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Świadczenia usług, na które użytkownik się zdecydował, takich jak odpowiedź na zapytanie lub udzielenie informacji.
 • Obsługi klienta i zapewnienia wsparcia technicznego.
 • Personalizacji usług i dostosowania ich do preferencji użytkownika.
 • Wysyłki informacji marketingowych, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę.
 • Poprawy jakości usług, analizy danych i przeprowadzania badań statystycznych.
 • Zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

2.2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

3.Udostępnianie danych osobowych

3.1. Ujawnianie danych osobowych (kontynuacja)

ByteWave Sp. z o.o. może ujawniać dane osobowe użytkownika jedynie w przypadkach wymaganych lub dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa, takie jak:

 • Wymagania prawne: Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa, takiego jak decyzja sądowa, nakaz sądowy lub żądanie organu ścigania.
 • Ochrona praw i bezpieczeństwo: W celu ochrony naszych praw, bezpieczeństwa, własności lub innych interesów, możemy ujawnić dane osobowe użytkownika.
 • Współpraca z usługodawcami i podmiotami trzecimi: W niektórych przypadkach możemy współpracować z usługodawcami i podmiotami trzecimi, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, na podstawie umów o przetwarzanie danych.

4.Ochrona danych osobowych

4.1. Bezpieczeństwo danych osobowych

ByteWave Sp. z o.o. podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Stosujemy odpowiednie procedury związane z gromadzeniem, przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych, aby chronić je przed nieuprawnionym dostępem, utratą, wykorzystaniem lub zmianą.

4.2. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

5.Prawa użytkownika

5.1. Prawa dotyczące danych osobowych

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych do innego podmiotu. Użytkownik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

5.2. Kontakt w sprawie prywatności

W przypadku pytań, wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych lub wykorzystania praw przysługujących użytkownikowi, prosimy o kontakt z nami za pomocą dostępnych na naszej stronie informacji kontaktowych.

Zmiany w polityce prywatności:

ByteWave Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie. Aktualizacje polityki zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, a użytkownicy będą informowani o istotnych zmianach, jeśli to konieczne.